This project is read-only.

Steering the ship is too hard

Space ship should turn faster than it can now. Engines should give more acceleration than now.

Id #7970 | Release: None | Updated: Feb 12, 2013 at 9:47 PM by one_eddie | Created: Jan 23, 2011 at 11:39 PM by one_eddie

Rockets should add current space ship velocity when lounched

Space ship can go faster than launched rockets when traveling fast.

Id #7969 | Release: None | Updated: Feb 12, 2013 at 9:47 PM by one_eddie | Created: Jan 23, 2011 at 11:37 PM by one_eddie

Blue screen is displayed when user exits about screen

Transition into main menu should be clear.

Id #7968 | Release: None | Updated: Feb 12, 2013 at 9:47 PM by one_eddie | Created: Jan 23, 2011 at 11:35 PM by one_eddie

Space ship energy is not taken when ship hits a rock

Energy should be decreased. 25% when hit by large rock 15% when hit by smaller rock.

Id #7967 | Release: None | Updated: Feb 12, 2013 at 9:47 PM by one_eddie | Created: Jan 23, 2011 at 11:34 PM by one_eddie

Space ship engile fire particles should be placed near ship engines

There should be two bursts right now there is only one.

Id #7966 | Release: None | Updated: Feb 12, 2013 at 9:47 PM by one_eddie | Created: Jan 23, 2011 at 11:32 PM by one_eddie

Rocks are not falling apart into smaller rocks when they are hit

When hit by a missle or colliding with the space ship.

Id #7965 | Release: None | Updated: Feb 12, 2013 at 9:47 PM by one_eddie | Created: Jan 23, 2011 at 11:22 PM by one_eddie

[PL] Po eksplozji statek pojawia sie w miejscu w ktorym aktualnie moze być już skała

Należy statkowi dać min 3 sek czasu na zmiane położenia po tym czasie może on zostać zniszczony.

Id #6553 | Release: None | Updated: Feb 12, 2013 at 9:47 PM by one_eddie | Created: Jun 16, 2010 at 11:59 AM by one_eddie

[PL] Skały nie obracają się tak jak powinny

Należy poeksperymentować z siłami działającymi na skałę, np. friction.

Id #6551 | Release: None | Updated: Feb 12, 2013 at 9:47 PM by one_eddie | Created: Jun 16, 2010 at 11:55 AM by one_eddie

[PL] Nowy model asteroidy

fbx 5,0

Id #6532 | Release: None | Updated: Jun 11, 2013 at 1:53 AM by one_eddie | Created: Jun 12, 2010 at 11:53 PM by yakuza

[PL] Dźwięk rakiety

wav

Id #6531 | Release: None | Updated: Jun 11, 2013 at 1:53 AM by one_eddie | Created: Jun 12, 2010 at 5:21 PM by yakuza