This project is read-only.
1

Resolved

[PL] Brak tła w głównym ekranie gry

description

Uważam że pasowało by tło z samymi gwazdami. Morze wykorzystamy to z menu głównego lub coś podobnego?

comments

one_eddie wrote Jun 8, 2010 at 12:36 PM

Tło zostało dodane.

wrote Jan 23, 2011 at 11:22 PM

wrote Feb 12, 2013 at 9:47 PM

wrote May 14, 2013 at 4:38 AM

wrote May 14, 2013 at 4:38 AM

wrote Jun 11, 2013 at 1:53 AM