This project is read-only.
1

Resolved

[PL] Należy dodać tło do głównego menu

description

Powinno zawierać jakiś stateczek i podkład wyróżniający elementy menu. Można również postawić w menu obok elementów menu jakiś model statku lub coś podobnego co może się np. kręcić.

comments